Indmeldelse

Alle jobsøgende ingeniører der er medlem af Akademikernes (AKA) kan blive medlem af Aktive Ingeniører,hvis de er indforståede med vedtægterne.
Som medlem skal man være villig til at arbejde 5-10 timer om ugen for foreningen.
Nye medlemmer skal oplyse post- og emailadresse til et indmeldelsesinterview og skal efterfølgende oprette et mini-CV samt et fuldstændigt CV.

Der er p.t. en gratis prøveperiode på 3 måneder. Ved fortsættelse betales et mindre indmeldelseskontingent (pt. 350 kroner) til at dække foreningens aktiviteter.
Dette indsættes på foreningens konto efter du har været til et intromøde og senest ved prøveperiodens udløb.
Kontonummeret er Reg. 5479 kontonr 4890008(Nykredit Bank).

For yderligere informationer om indmeldelse kontakt en af nedenstående:

Næstformand: Jens Bloch Nielsen
/ Tel.20830345

Kasserer: Sally Mountfield
/ Tel.20235553