Gruppens værktøjer

For at holde styr på gruppens aktiviteter har Aktive Ingeniører en række værktøjer til sin hjælp:

Hjemmesiden, som du befinder dig på: www.AktiveIng.dk

Liste over korte profiler for samtlige medlemmer

Denne liste giver et overblik over medlemmernes faglige profiler. Listen findes på hjemmesiden og i gruppens præsentationsmateriale.

Fuldstændigt CV for alle medlemmer

Det komplette CV kan hentes på hjemmesiden. Yderligere findes de i præsentationsmateriale.

Præsentationsmateriale

Formået er at kunne præsentere foreningen ved virksomhedsbesøg. Dette materiale indeholder en samlet præsentation af foreningen på overheads, en liste med mini CV'erne og de komplette CV'er. Desuden har foreningen et visitkort.

Liste over relevante virksomheder

Ved systematisk søgning har foreningen oprettet en database over de virksomheder, som vi ønsker at kontakte. Virksomhederne er opdelt efter størrelse, branche og geografisk placering.

Aktivitetslister for hvert medlem

Hvert medlem får til opgave at kontakte et vist antal virksomheder.

Resultater af virksomhedskontakterne

Denne liste skal indeholde resultaterne for hver virksomhedskontakt, samt eventuelt en dato for en fornyet kontakt til virksomhederne.

Arkiv

Foreningen har et arkiv med dokumenter osv. under phpBB forum.